برگزاری کارگاه تهک درهواشناسی ایلام

برگزاری کارگاه تهک درهواشناسی ایلام
260x260

برگزاری کارگاه تهک درهواشناسی ایلام

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ایلام ، کارگاه آموزشی تهک درراستای توسعه هواشناسی وبه منظور آموزش وظرفیت سازی باشرکت اعضاء کمیته راهبری تهک ونمایندگان زنبورداران پیشرو استان برگزارگردید دراین کارگاه در راستای نیازسنجی زنبورداران استان بحث وتبادل نظرشد

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶  3762:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران