بازدید آقای مهندس امیر شقاقی و دکتر میرزایی از ایس

بازدید آقای مهندس امیر شقاقی و دکتر میرزایی از ایستگاه هواشناسی ایوان
260x260

جناب آقای مهندس امیر شقاقی به همراه جناب آقای دکتر میرزایی  و آقای مهندس مدبر و مهندس علیزاده از ایستگاه هواشناسی ایوان بازدید بعمل آوردند.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶  2610:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران