بازدید آقای مهندس امیر شقاقی و دکتر میرزایی از ایس

بازدید آقای مهندس امیر شقاقی و دکتر میرزایی از ایستگاه فرودگاهی شهدای ایلام
260x260

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶  2037:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران