کاش امسال محرم به دعای فاطمه(س) خبرآمدن منجی عالم

کاش امسال محرم به دعای فاطمه(س)خبرآمدن منجی عالم بدهند
260x260

عالم همه قطره و درياست حسين ، خوبان همه بنده و مولاست حسين ، ترسم كه شفاعت كند از قاتل خويش ، از بس كه كَرَم دارد و آقاست حسين

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   سه شنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۳  1887:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران