شرکت مدیر کل هواشناسی استان در همایش تخصصی انجمن ع

شرکت مدیر کل هواشناسی استان در همایش تخصصی انجمن علمی هواشناسی
260x260

شرکت مدیر کل هواشناسی استان در همایش تخصصی انجمن علمی هواشناسی
همایش تخصصی هواشناسی با تاکید بر آخرین یافته های علمی در زمینه های هواشناسی و اقلیم شناسی در سازمان هواشناسی کشور برگزار شد و مدیر کل محترم هواشناسی استان در همایش فوق شرکت داشتند

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۳  1146:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران