برگزاری جلسه دیسکاشن

برگزاری جلسه دیسکاشن
260x260

جلسه دیسکاشن در مورخه 15/5/96 در شهرستان هدف چرداول با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و هواشناسی استان در محل ایستگاه هواشناسی کشاورزی سرابله برگزار گردید

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶  1341:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران