حضور مدیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین

حضور مدیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین
260x260

در مورخ 97/4/4 مدیر کل محترم امور اقتصاد و دارایی و رئیس خزانه معین استان در هواشناسی استان حضور بهم رسانیده و از نزدیک به اهمیت هواشناسی در توسعه پایدار استان قرار گرفته و در رابطه با اهمیت هواشناسی و نهادینه کردن تهک(ترویج هواشناسی کشاورزی استان ) که توسط مدیر کل به سمع و نظر مهمانان رسانیده شد به اهمیت موضوع در رابطه با اقتصاد مقاومتی آشنا شده و در بازدید از قسمتهای مختلف هواشناسی به اهمیت کار این  مجموعه قرار گرفته و در پایان از ذیحساب قدردانی به عمل آمده و ذیحساب جدید معارفه گردید

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian   سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۰۵  597:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران