استخدامی اداره هواشناسی استان

اداره هواشناسی استان ایلام از طریق دومین دوره آزمون فراگیر استخدامی سازمان سنجش نیروهای مورد نیاز خود را جذب می کند.

داره هواشناسی استان ایلام از طریق دومین دوره آزمون فراگیر استخدامی سازمان سنجش نیروهای مورد نیاز خود را جذب می کند.این آزمون در تاریخ 21اسفند ماه سال جاری برگزار میشود و جزییات کامل آن را می توانید در سایت سازمان سنجش مطالعه فرمایید.


 amir   جمعه ۱۳۹۴/۱۱/۱۶  2535:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران