برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی

برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی
260x260

برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی تولیدات غذایی (تهک) به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ایلام دوره ارتباط با کاربران نهایی تولیدات غذایی (تهک) بر اساس برنامه زمانی تقویم آموزشی به مدت 12 ساعت از تاریخ 25 لغایت 26 آبانماه در اداره کل هواشناسی استان ایلام برگزار گردید در دوره یاد شده کارشناسان هواشناسی همدیدی و پیش بین هواشناسی شرکت نمودند و مطالب بر اساس سرفصلهای تعیین شده بیان گردید.
عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian2   دوشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۷  1053:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران