هشدار زرد شماره 20

هشدار زرد شماره 20 برای رگبار و رعدو برق نقطه ای


 pishbini   سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۰۸  387:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران