دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet   سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۶  558:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet   شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳  1128:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 mirza   چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶  870:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 mirza   سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵  708:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 mirza   شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲  672:تعداد مشاهده  نمایش خبر