برگزاری جلسه تهک

برگزاری جلسه تهک در۲۵ تیرماه ۹۶ در اداره کل هواشناسی استان
260x260

در جلسه هم اندیشی دبیر تهک اداره کل هواشناسی استان ایلام با هر یک ازادارات و روسای ادارات ستادی استان بصورت جداگانه در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای عر یک از ادارات زیر مجموعه تبادل نظر و تصمیم گیری شد

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴  تعداد بازدید 1209