برگزاری جلسه دیسکاشن

برگزاری جلسه دیسکاشن
260x260

جلسه دیسکاشن در مورخه 15/5/96 در شهرستان هدف چرداول با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان و هواشناسی استان در محل ایستگاه هواشناسی کشاورزی سرابله برگزار گردید

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶  تعداد بازدید 1344