معرفی ربات تلگرامی پیشنهادات و انتقادات

معرفی ربات تلگرامی پیشنهادات و انتقادات
260x260

وزارت راه و شهرسازی استان ایلام جهت ادارات زیر مجموعه خود رباتی را برای پیشنهادات و انتقادات به آدرس   safar96-bot@ ( سامانه ثبت شکایات حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی)  معرفی مینماید که عموم مردم میتوانند شکایات خود را در این سامانه ثبت کرده و پیگیر آن باشند.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۹  تعداد بازدید 663