برگزاری نشست معرفی سامانه تهک جهادکشاورزی در شهرست

برگزاری نشست معرفی سامانه تهک جهادکشاورزی در شهرستان آبدانان
260x260

برگزاری نشست معرفی سامانه تهک جهاد کشاورزی در شهرستان آبدانان

در روز چهار شنبه مورخه 96/10/13 با هدف معرفی سامانه تهک کشاورزی نشستی در محل جهاد کشاورزی شهرستان آبدانان و با حضور مدیران و کارشناسان و مروجان کشاورزی برگزار گردید و مدیرکل و کارشناسان اداره کل هواشناسی استان ایلام به تشریح این سامانه و ارائه توصیه های لازم پرداختند

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۶  تعداد بازدید 510