مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی استان ایلام

مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی استان ایلام
260x260

مانیتورینگ پیش بینی هواشناسی استان ایلام سال گذشته در هفته دولت توسط واحد فناوری اداره کل راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت 

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۴  تعداد بازدید 705