جلسه هفتگی دیسکاشن

جلسه هفتگی دیسکاشن
260x260

جلسه هفتگی دیسکاشن

هواشناسی کاربردی سامانه تهک که با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان،جهاد کشاورزی در محل اداره هواشناسی دهلران برگزار گردیدکه توصیه های مهم و اساسی توسط کارشناس هدف در سامانه تهک با توجه به متغیرهای جوی صادرشد.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 دوشنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۱  تعداد بازدید 1320