برگزاری جلسه، هفتگی سامانه تهک

برگزاری جلسه، هفتگی سامانه تهک
260x260

جلسه هفتگی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (سامانه تهک) در مورخ 2 دی ماه 1397 با حضور نماینده برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و  کارشناسان ادارات هدف در سطح شهرستان دهلران و همچنین کارشناسان سامانه تهک مرکز تحقیقات هواشناسی دهلران برگزار و پس از تجزیه تحلیل  و مقایسه داده ها و پارامترهای هفته قبل در ایستگاه دهلران و ایستگاه اقلیم شناسی زرین آباد و ارائه پیش بینی جهت روز های آتی ، کارشناسان شرکت کننده در این برنامه راهکارها و پیشنهادات با توجه به وضعیت جوی آینده را در حوزه فعالیت کاری خود اعلام نمودند.

عکس های مرتبط با خبر
260x260
260x260
260x260
`

 یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲  تعداد بازدید 768