اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Mon, 26 Oct 2020 09:26:10 +0000 Mon, 26 Oct 2020 09:26:10 +0000 FeedWriter پدافند غیر عامل http://ilammet.ir Mon, 26 Oct 2020 09:26:10 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=622&title=پدافند غیر عامل وزش باد http://ilammet.ir Wed, 07 Oct 2020 09:44:21 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=621&title= وزش باد هشدار شماره 21 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 03 Oct 2020 09:38:39 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=619&title=هشدار شماره 21 (سطح زرد) هشدار زرد شماره 20 http://ilammet.ir Tue, 29 Sep 2020 09:45:52 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=618&title=هشدار زرد شماره 20 وزش باد http://ilammet.ir Sat, 19 Sep 2020 10:46:22 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=617&title=وزش باد هشدار شماره 18 (سطح زرد) http://ilammet.ir Wed, 02 Sep 2020 08:52:31 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=616&title=هشدار شماره 18 (سطح زرد) هشدار شماره 17 (سطح زرد) http://ilammet.ir Mon, 31 Aug 2020 08:50:59 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=615&title=هشدار شماره 17 (سطح زرد) فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور http://ilammet.ir Sat, 15 Aug 2020 05:41:16 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=614&title=فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 09:47:08 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=613&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی هشدار شماره 16(سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 09:01:03 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=612&title=هشدار شماره 16(سطح زرد) هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) http://ilammet.ir Wed, 22 Jul 2020 09:35:36 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=611&title=هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) استقرار موج گرما http://ilammet.ir Fri, 17 Jul 2020 07:06:00 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=610&title=استقرار موج گرما افزایش دما http://ilammet.ir Tue, 07 Jul 2020 07:41:33 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=608&title=افزایش دما بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 23 Jun 2020 06:46:50 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=606&title=بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی - http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 06:58:02 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=605&title=- -- http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 06:57:09 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=604&title=-- تابستان... http://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 10:46:02 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=603&title=تابستان... هشدار شماره 12 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 05:51:28 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=602&title=هشدار شماره 12 (سطح زرد) هشدار شماره 11 (سطح زرد) http://ilammet.ir Mon, 01 Jun 2020 08:30:33 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=601&title=هشدار شماره 11 (سطح زرد) هشدار شماره 10 (سطح زرد) http://ilammet.ir Fri, 29 May 2020 08:50:19 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=600&title=هشدار شماره 10 (سطح زرد) هشدار شماره 9 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sat, 23 May 2020 07:11:31 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=599&title=هشدار شماره 9 (سطح زرد) هشدار شماره 8 (سطح زرد) http://ilammet.ir Thu, 07 May 2020 07:58:46 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=598&title=هشدار شماره 8 (سطح زرد) وزش باد شدید و بارش های بهاری http://ilammet.ir Mon, 04 May 2020 09:22:40 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=597&title=وزش باد شدید و بارش های بهاری هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 08:42:16 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=596&title=هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 07:31:54 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=595&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 07:28:59 +0100 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=594&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. وزش باد شدید و رگبارهای موقتی http://ilammet.ir Wed, 22 Apr 2020 10:07:26 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=591&title=وزش باد شدید و رگبارهای موقتی هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی http://ilammet.ir Tue, 07 Apr 2020 08:59:35 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=590&title=هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد http://ilammet.ir Sun, 05 Apr 2020 08:33:28 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=589&title=هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد http://ilammet.ir Mon, 30 Mar 2020 09:16:01 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=588&title= هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد ورود سامانه ناپایدار زودگذر http://ilammet.ir Sun, 29 Mar 2020 07:41:58 +0100 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=586&title=ورود سامانه ناپایدار زودگذر تقویت سامانه بارشی http://ilammet.ir Fri, 27 Mar 2020 06:05:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=585&title=تقویت سامانه بارشی اطلاعیه شماره 1 1399 http://ilammet.ir Tue, 24 Mar 2020 07:57:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=584&title=اطلاعیه شماره 1 1399 شعار سال هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 23 Mar 2020 11:32:04 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=583&title=شعار سال هواشناسی تقویت شاخه دوم سامانه بارش زا http://ilammet.ir Thu, 19 Mar 2020 08:09:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=582&title=تقویت شاخه دوم سامانه بارش زا اخطاریه شماره -15 http://ilammet.ir Tue, 17 Mar 2020 09:51:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=581&title=اخطاریه شماره -15 نفوذ سامانه بارشی http://ilammet.ir Sun, 15 Mar 2020 09:09:31 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=580&title=نفوذ سامانه بارشی اخطاریه شماره 14 http://ilammet.ir Fri, 13 Mar 2020 08:24:52 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=579&title=اخطاریه شماره 14 اطلاعیه شماره 44 http://ilammet.ir Wed, 11 Mar 2020 07:57:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=578&title=اطلاعیه شماره 44 اطلاعیه شماره -43 http://ilammet.ir Wed, 04 Mar 2020 08:33:51 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=577&title=اطلاعیه شماره -43 اطلاعیه شماره- 42 http://ilammet.ir Sat, 29 Feb 2020 09:03:23 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=576&title=اطلاعیه شماره- 42 اخطاریه 13 http://ilammet.ir Sun, 23 Feb 2020 09:25:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=575&title=اخطاریه 13 اطلاعیه شماره 41(بارشهای سنگین) http://ilammet.ir Sat, 22 Feb 2020 09:11:56 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=574&title=اطلاعیه شماره 41(بارشهای سنگین) اخطاریه شماره 12 http://ilammet.ir Tue, 18 Feb 2020 10:41:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=573&title=اخطاریه شماره 12 گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 11:28:12 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=572&title=گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره- 40 http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 08:50:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=571&title=اطلاعیه شماره- 40 اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن http://ilammet.ir Mon, 10 Feb 2020 09:19:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=570&title=اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن اخطاریه شماره 11 http://ilammet.ir Sun, 09 Feb 2020 07:57:49 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=569&title=اخطاریه شماره 11 اطلاعیه شماره -38 http://ilammet.ir Wed, 05 Feb 2020 08:20:22 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=568&title=اطلاعیه شماره -38 اطلاعیه شماره 37 http://ilammet.ir Thu, 30 Jan 2020 10:44:04 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=567&title=اطلاعیه شماره 37 برف در اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 08:10:10 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=566&title=برف در اداره کل هواشناسی ایلام برف - اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 08:09:09 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=565&title=برف - اداره کل هواشناسی ایلام اخطاریه 10 http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 07:06:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=564&title=اخطاریه 10 اخطاریه 9 http://ilammet.ir Mon, 20 Jan 2020 08:28:37 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=563&title=اخطاریه 9 اطلاعیه شماره 36 http://ilammet.ir Sun, 19 Jan 2020 08:38:47 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=562&title=اطلاعیه شماره 36 اطلاعیه شماره- 35 http://ilammet.ir Wed, 15 Jan 2020 09:28:41 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=561&title=اطلاعیه شماره- 35 مراسم معارفه ذیحساب اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Mon, 13 Jan 2020 06:12:49 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=559&title=مراسم معارفه ذیحساب اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره- 34 http://ilammet.ir Sun, 12 Jan 2020 09:49:25 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=558&title=اطلاعیه شماره- 34 اطلاعیه شماره 33 http://ilammet.ir Tue, 07 Jan 2020 08:59:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=557&title=اطلاعیه شماره 33 اطلاعیه شماره 32 http://ilammet.ir Wed, 01 Jan 2020 09:29:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=555&title=اطلاعیه شماره 32 اطلاعیه شماره 31 http://ilammet.ir Tue, 24 Dec 2019 08:47:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=554&title=اطلاعیه شماره 31 اخطاریه شماره 8 http://ilammet.ir Sun, 15 Dec 2019 08:49:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=553&title=اخطاریه شماره 8 اطلاعیه شماره - 30 http://ilammet.ir Sat, 14 Dec 2019 07:12:15 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=552&title=اطلاعیه شماره - 30 اطلاعیه شماره -29 http://ilammet.ir Tue, 10 Dec 2019 08:26:04 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=551&title=اطلاعیه شماره -29 پاییز. http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:23:43 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=550&title=پاییز. پاییز http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:22:34 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=549&title=پاییز برگزاری کارگاه آموزشی http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:20:43 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=548&title=برگزاری کارگاه آموزشی اخطاریه شماره 7 http://ilammet.ir Wed, 04 Dec 2019 09:30:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=547&title=اخطاریه شماره 7 اطلاعیه شماره 28 http://ilammet.ir Tue, 03 Dec 2019 09:08:52 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=546&title=اطلاعیه شماره 28 تقدیر استاندار ایلام از مدیر کل هواشناسی استان http://ilammet.ir Mon, 02 Dec 2019 09:10:46 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=544&title=تقدیر استاندار ایلام از مدیر کل هواشناسی استان اخطاریه شماره- 6 http://ilammet.ir Sun, 01 Dec 2019 09:09:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=543&title=اخطاریه شماره- 6 اطلاعیه شماره 27 http://ilammet.ir Sat, 30 Nov 2019 08:21:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=542&title=اطلاعیه شماره 27 اطلاعیه شماره -26 http://ilammet.ir Wed, 27 Nov 2019 08:33:45 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=539&title=اطلاعیه شماره -26 تشکیل کارگاه آموزش تحکیم بنیاد خانواده http://ilammet.ir Sat, 23 Nov 2019 09:40:24 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=537&title=تشکیل کارگاه آموزش تحکیم بنیاد خانواده شرکت کارکنان در مراسم انزجار از فتنه http://ilammet.ir Wed, 20 Nov 2019 11:09:29 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=536&title=شرکت کارکنان در مراسم انزجار از فتنه برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی http://ilammet.ir Mon, 18 Nov 2019 05:10:39 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=535&title=برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی اطلاعیه شماره- 25 http://ilammet.ir Wed, 13 Nov 2019 09:48:17 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=534&title=اطلاعیه شماره- 25 نصب دستگاه رطوبت سنج پرتابل TDR http://ilammet.ir Wed, 13 Nov 2019 07:07:51 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=532&title=نصب دستگاه رطوبت سنج پرتابل TDR برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل http://ilammet.ir Mon, 11 Nov 2019 09:20:56 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=531&title=برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل همایش پیاده روی کارکنان اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Mon, 04 Nov 2019 05:59:14 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=529&title=همایش پیاده روی کارکنان اداره کل هواشناسی ایلام دیدار با امام جمعه ایلام http://ilammet.ir Sat, 02 Nov 2019 08:24:58 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=528&title=دیدار با امام جمعه ایلام کنفرانس تغییر اقلیم http://ilammet.ir Wed, 30 Oct 2019 08:18:09 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=527&title=کنفرانس تغییر اقلیم اطلاعیه شماره 24 http://ilammet.ir Mon, 28 Oct 2019 08:59:22 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=526&title=اطلاعیه شماره 24 اخطاریه شماره -5 http://ilammet.ir Wed, 23 Oct 2019 10:15:54 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=525&title=اخطاریه شماره -5 اطلاعیه شماره 23 http://ilammet.ir Sat, 19 Oct 2019 09:21:49 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=524&title=اطلاعیه شماره 23 برگزاری جلسه هفتگی تهک در اداره هواشناسی دهلران http://ilammet.ir Mon, 14 Oct 2019 08:27:15 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=523&title=برگزاری جلسه هفتگی تهک در اداره هواشناسی دهلران اطلاعیه شماره 22 http://ilammet.ir Sat, 12 Oct 2019 08:00:47 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=522&title=اطلاعیه شماره 22 افتتاح پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام http://ilammet.ir Sat, 05 Oct 2019 12:46:45 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=521&title=افتتاح پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام به مناسبت هفته دولت http://ilammet.ir Sun, 25 Aug 2019 09:29:47 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=520&title=به مناسبت هفته دولت اطلاعیه شماره -21 http://ilammet.ir Sun, 18 Aug 2019 08:40:28 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=519&title=اطلاعیه شماره -21 اطلاعیه شماره - 20 http://ilammet.ir Tue, 06 Aug 2019 07:07:58 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=518&title=اطلاعیه شماره - 20 اطلاعیه شماره -20 http://ilammet.ir Tue, 06 Aug 2019 07:05:34 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=517&title=اطلاعیه شماره -20 کارگاه کاربرد داده های هواشناسی در امور جامعه http://ilammet.ir Wed, 31 Jul 2019 06:22:16 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=516&title=کارگاه کاربرد داده های هواشناسی در امور جامعه اطلاعیه شماره- 19 http://ilammet.ir Tue, 30 Jul 2019 06:29:40 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=515&title=اطلاعیه شماره- 19 برگزاری جلسه سامانه توسعه هواشناسی شهرستان دهلران http://ilammet.ir Tue, 23 Jul 2019 04:54:30 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=514&title=برگزاری جلسه سامانه توسعه هواشناسی شهرستان دهلران اطلاعیه شماره 18 http://ilammet.ir Wed, 17 Jul 2019 06:31:56 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=513&title=اطلاعیه شماره 18 اطلاعیه شماره 17 http://ilammet.ir Wed, 10 Jul 2019 08:02:26 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=512&title=اطلاعیه شماره 17 بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی دهلران http://ilammet.ir Wed, 03 Jul 2019 04:28:33 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=510&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی دهلران اطلاعیه شماره -16 http://ilammet.ir Tue, 02 Jul 2019 06:52:27 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=509&title=اطلاعیه شماره -16 حضور کارکنان اداره هواشناسی استان در مراسم تشییع http://ilammet.ir Tue, 02 Jul 2019 04:55:26 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=508&title=حضور کارکنان اداره هواشناسی استان در مراسم تشییع