اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Sat, 21 May 2022 09:11:17 +0000 Sat, 21 May 2022 09:11:17 +0000 FeedWriter هشدار شماره 4 ( سطح نارنجی) - نفوذ گرد و غبار و وز http://ilammet.ir Sat, 21 May 2022 09:11:17 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=734&title=هشدار شماره 4 ( سطح نارنجی) - نفوذ گرد و غبار و وز هشدار شماره 9 ( سطح زرد) - وزش باد و نفوذ گرد وغبا http://ilammet.ir Thu, 19 May 2022 06:35:49 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=733&title=هشدار شماره 9 ( سطح زرد) - وزش باد و نفوذ گرد وغبا هشدار شماره 3 ( سطح نارنجی) http://ilammet.ir Sun, 15 May 2022 06:06:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=732&title=هشدار شماره 3 ( سطح نارنجی) هشدار شماره 8 (سطح زرد)- وزش باد و گرد و غبار http://ilammet.ir Thu, 12 May 2022 06:24:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=731&title=هشدار شماره 8 (سطح زرد)- وزش باد و گرد و غبار نفوذ گرد و غبار http://ilammet.ir Tue, 10 May 2022 07:05:41 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=730&title=نفوذ گرد و غبار هشدار شماره 6 ( سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 03 May 2022 07:54:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=729&title=هشدار شماره 6 ( سطح زرد) هشدار شماره 5 (سطح زرد) http://ilammet.ir Thu, 28 Apr 2022 05:40:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=728&title=هشدار شماره 5 (سطح زرد) هشدار شماره 2 سطح نارنجی http://ilammet.ir Sun, 24 Apr 2022 08:33:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=727&title=هشدار شماره 2 سطح نارنجی هشدار سطح زرد شماره 4(نفوذ سامانه بارشی) http://ilammet.ir Fri, 22 Apr 2022 06:58:15 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=726&title=هشدار سطح زرد شماره 4(نفوذ سامانه بارشی) هشدار شماره 3 (سطح زرد) - نفوذ گرد وغبار http://ilammet.ir Tue, 19 Apr 2022 08:48:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=725&title=هشدار شماره 3 (سطح زرد) - نفوذ گرد وغبار هشدار شماره 2 (سطح زرد) - وزش باد و نفوذ گرد و غبا http://ilammet.ir Mon, 11 Apr 2022 07:21:22 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=724&title=هشدار شماره 2 (سطح زرد) - وزش باد و نفوذ گرد و غبا هشدار نارنجی شماره 1 (سطح نارنجی) - وزش باد شدید و http://ilammet.ir Tue, 05 Apr 2022 07:58:50 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=723&title=هشدار نارنجی شماره 1 (سطح نارنجی) - وزش باد شدید و نوروز http://ilammet.ir Tue, 22 Mar 2022 17:05:25 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=719&title=نوروز شعار http://ilammet.ir Tue, 22 Mar 2022 17:04:25 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=718&title=شعار هشدار شماره 1 (سطح زرد)- وزش باد شدید و گرد و غبار http://ilammet.ir Mon, 21 Mar 2022 08:22:25 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=712&title=هشدار شماره 1 (سطح زرد)- وزش باد شدید و گرد و غبار هشدار زرد شماره 46 http://ilammet.ir Tue, 15 Mar 2022 06:50:29 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=711&title=هشدار زرد شماره 46 هفته سربازان امام زمان http://ilammet.ir Sun, 13 Mar 2022 07:40:21 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=709&title=هفته سربازان امام زمان هشدار شماره 44 (سطح زرد) - وزش باد شدید و گرد وغبا http://ilammet.ir Tue, 08 Mar 2022 08:44:30 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=708&title=هشدار شماره 44 (سطح زرد) - وزش باد شدید و گرد وغبا هشدار شماره 43 http://ilammet.ir Sat, 05 Mar 2022 08:42:49 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=707&title=هشدار شماره 43 هشدار شماره 42 (سطح زرد) http://ilammet.ir Wed, 02 Mar 2022 09:07:14 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=706&title=هشدار شماره 42 (سطح زرد) هشدار شماره 41 (سطح زرد)- وزش باد شدید http://ilammet.ir Wed, 23 Feb 2022 10:09:57 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=705&title=هشدار شماره 41 (سطح زرد)- وزش باد شدید هشدار شماره 40 ( سطح نارنجی) http://ilammet.ir Fri, 18 Feb 2022 08:10:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=703&title=هشدار شماره 40 ( سطح نارنجی) دیدارو سرکشی از خانواده شهدا به مناسبت دهه فجر http://ilammet.ir Wed, 09 Feb 2022 08:43:32 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=702&title=دیدارو سرکشی از خانواده شهدا به مناسبت دهه فجر دیدارباخانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر http://ilammet.ir Wed, 09 Feb 2022 08:30:03 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=701&title=دیدارباخانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر ورود سامانه بارشی به استان http://ilammet.ir Wed, 09 Feb 2022 07:53:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=699&title=ورود سامانه بارشی به استان .. http://ilammet.ir Mon, 07 Feb 2022 06:31:35 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=698&title=.. . http://ilammet.ir Mon, 07 Feb 2022 06:29:52 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=697&title=. هشدار شماره 38 (سطح زرد) - نفوذ سامانه بارشی http://ilammet.ir Wed, 02 Feb 2022 08:31:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=695&title=هشدار شماره 38 (سطح زرد) - نفوذ سامانه بارشی فعالیت سامانه بارشی زودگذر http://ilammet.ir Sun, 30 Jan 2022 08:58:20 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=694&title=فعالیت سامانه بارشی زودگذر هشدار شماره 36 (سطح زرد) - نفوذ گرد و غبار http://ilammet.ir Thu, 27 Jan 2022 12:23:03 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=693&title=هشدار شماره 36 (سطح زرد) - نفوذ گرد و غبار هشدار شماره 35 (سطح زرد) - بارش برف در ارتفاعات و http://ilammet.ir Tue, 25 Jan 2022 10:51:41 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=692&title=هشدار شماره 35 (سطح زرد) - بارش برف در ارتفاعات و ورود سامانه سرد بارشی(برف در نواحی سردسیر) http://ilammet.ir Tue, 18 Jan 2022 08:41:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=691&title=ورود سامانه سرد بارشی(برف در نواحی سردسیر) زمستان برفی. http://ilammet.ir Tue, 18 Jan 2022 07:53:18 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=690&title=زمستان برفی. زمستان برفی http://ilammet.ir Tue, 18 Jan 2022 07:48:52 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=689&title=زمستان برفی فعالیت سامانه سرد بارشی http://ilammet.ir Sun, 16 Jan 2022 09:34:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=688&title=فعالیت سامانه سرد بارشی نفوذ سامانه سرد بارش زا http://ilammet.ir Wed, 12 Jan 2022 08:53:13 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=687&title=نفوذ سامانه سرد بارش زا نفوذ سامانه بارشی ضعیف http://ilammet.ir Mon, 10 Jan 2022 06:54:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=686&title=نفوذ سامانه بارشی ضعیف برگزاری جلسه شورای اقامه نماز اداره کل هواشناسی ا http://ilammet.ir Sun, 09 Jan 2022 10:44:38 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=685&title=برگزاری جلسه شورای اقامه نماز اداره کل هواشناسی ا هشدار شماره 30 (سطح زرد) - نفوذ سامانه سرد بارشی س http://ilammet.ir Mon, 03 Jan 2022 08:01:34 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=684&title=هشدار شماره 30 (سطح زرد) - نفوذ سامانه سرد بارشی س اصلاحیه هشدار شماره 29 http://ilammet.ir Sat, 01 Jan 2022 10:52:21 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=683&title=اصلاحیه هشدار شماره 29 ورود سامانه بارشی http://ilammet.ir Wed, 29 Dec 2021 09:42:24 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=682&title=ورود سامانه بارشی هشدار شماره 28 (سطح زرد)-افت محسوس دما و یخبندان و http://ilammet.ir Wed, 22 Dec 2021 09:58:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=681&title=هشدار شماره 28 (سطح زرد)-افت محسوس دما و یخبندان و هشدار شماره 27 (سطح نارنجی)-سامانه بارشی با هسته س http://ilammet.ir Sat, 18 Dec 2021 09:00:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=680&title=هشدار شماره 27 (سطح نارنجی)-سامانه بارشی با هسته س پنجمین نمایشگاه حمل و نقل , جستیک و صنایع وابسته http://ilammet.ir Fri, 17 Dec 2021 10:03:12 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=679&title=پنجمین نمایشگاه حمل و نقل , جستیک و صنایع وابسته نمایشگاه حمل و نقل , جستیک و صنایع وابسته http://ilammet.ir Fri, 17 Dec 2021 09:59:12 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=678&title= نمایشگاه حمل و نقل , جستیک و صنایع وابسته هشدار شماره 26 (سطح نارنجی)- نفوذ سامانه بارش زا ب http://ilammet.ir Tue, 14 Dec 2021 07:14:34 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=677&title=هشدار شماره 26 (سطح نارنجی)- نفوذ سامانه بارش زا ب ورود سامانه بارشی نسبتاً ضعیف http://ilammet.ir Sun, 05 Dec 2021 07:44:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=676&title=ورود سامانه بارشی نسبتاً ضعیف هشدار شماره 24 (سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 30 Nov 2021 09:01:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=675&title=هشدار شماره 24 (سطح زرد) فعالیت سامانه بارشی ضعیف و زودگذر http://ilammet.ir Wed, 24 Nov 2021 08:42:13 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=674&title=فعالیت سامانه بارشی ضعیف و زودگذر فعالیت سامانه بارشی http://ilammet.ir Fri, 19 Nov 2021 07:40:23 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=673&title=فعالیت سامانه بارشی هشدار شماره 21 (سطح زرد) http://ilammet.ir Sun, 14 Nov 2021 08:58:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=672&title=هشدار شماره 21 (سطح زرد) هشدار شماره 18 (سطح زرد) http://ilammet.ir Tue, 02 Nov 2021 08:59:24 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=671&title=هشدار شماره 18 (سطح زرد) پاییز http://ilammet.ir Sun, 31 Oct 2021 08:32:23 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=670&title=پاییز هشدار شماره 17 (سطح زرد) http://ilammet.ir Wed, 27 Oct 2021 08:00:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=669&title=هشدار شماره 17 (سطح زرد) کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی http://ilammet.ir Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=668&title=کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی استقرار هوای گرم و موج گرما http://ilammet.ir Sun, 18 Jul 2021 07:50:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=664&title=استقرار هوای گرم و موج گرما استقرار گرما http://ilammet.ir Tue, 29 Jun 2021 07:36:47 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=662&title=استقرار گرما استقرار هوای گرم http://ilammet.ir Wed, 16 Jun 2021 06:11:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=661&title=استقرار هوای گرم بهار. http://ilammet.ir Tue, 20 Apr 2021 04:55:37 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=655&title=بهار. شعار سال 2021 هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 22 Mar 2021 19:38:23 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=651&title=شعار سال 2021 هواشناسی هشدار 37 نارنجی http://ilammet.ir Mon, 15 Feb 2021 09:23:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=641&title=هشدار 37 نارنجی دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر http://ilammet.ir Sun, 31 Jan 2021 10:26:04 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=639&title=دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید http://ilammet.ir Wed, 27 Jan 2021 10:02:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=638&title=ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف http://ilammet.ir Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=637&title=ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف ورود سامانه ناپایدار http://ilammet.ir Wed, 13 Jan 2021 09:56:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=635&title=ورود سامانه ناپایدار نفوذ سامانه بارش زا http://ilammet.ir Mon, 30 Nov 2020 08:34:50 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=630&title=نفوذ سامانه بارش زا نفوذ سامانه بارشی قوی http://ilammet.ir Tue, 24 Nov 2020 09:07:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=629&title=نفوذ سامانه بارشی قوی ورودسامانه بارشی http://ilammet.ir Wed, 18 Nov 2020 07:51:11 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=628&title=ورودسامانه بارشی تداوم بارش http://ilammet.ir Tue, 10 Nov 2020 08:29:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=627&title=تداوم بارش نفوذ سامانه بارشی، وزش باد http://ilammet.ir Sun, 08 Nov 2020 08:11:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=625&title=نفوذ سامانه بارشی، وزش باد بارش های پاییزی http://ilammet.ir Wed, 04 Nov 2020 08:58:39 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=624&title=بارش های پاییزی فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور http://ilammet.ir Sat, 15 Aug 2020 04:41:16 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=614&title=فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:47:08 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=613&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی استقرار موج گرما http://ilammet.ir Fri, 17 Jul 2020 06:06:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=610&title=استقرار موج گرما افزایش دما http://ilammet.ir Tue, 07 Jul 2020 06:41:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=608&title=افزایش دما بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی http://ilammet.ir Tue, 23 Jun 2020 05:46:50 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=606&title=بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی - http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:58:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=605&title=- -- http://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:57:09 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=604&title=-- تابستان... http://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 09:46:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=603&title=تابستان... وزش باد شدید و بارش های بهاری http://ilammet.ir Mon, 04 May 2020 08:22:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=597&title=وزش باد شدید و بارش های بهاری مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:31:54 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=595&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. http://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:28:59 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=594&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. وزش باد شدید و رگبارهای موقتی http://ilammet.ir Wed, 22 Apr 2020 09:07:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=591&title=وزش باد شدید و رگبارهای موقتی ورود سامانه ناپایدار زودگذر http://ilammet.ir Sun, 29 Mar 2020 06:41:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=586&title=ورود سامانه ناپایدار زودگذر تقویت سامانه بارشی http://ilammet.ir Fri, 27 Mar 2020 06:05:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=585&title=تقویت سامانه بارشی اطلاعیه شماره 1 1399 http://ilammet.ir Tue, 24 Mar 2020 07:57:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=584&title=اطلاعیه شماره 1 1399 اماکن دیدنی استان http://ilammet.ir Thu, 04 Feb 2016 21:25:18 +0000 itbo_1368@yahoo.com (امیر احمدی) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=35&title=اماکن دیدنی استان