اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Sat, 15 Feb 2020 11:28:12 +0000 Sat, 15 Feb 2020 11:28:12 +0000 FeedWriter گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 11:28:12 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=572&title=گرامیداشت روز زن در اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره- 40 http://ilammet.ir Sat, 15 Feb 2020 08:50:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=571&title=اطلاعیه شماره- 40 اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن http://ilammet.ir Mon, 10 Feb 2020 09:19:27 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=570&title=اطلاعیه 39 ویژه یوم الله 22 بهمن اخطاریه شماره 11 http://ilammet.ir Sun, 09 Feb 2020 07:57:49 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=569&title=اخطاریه شماره 11 اطلاعیه شماره -38 http://ilammet.ir Wed, 05 Feb 2020 08:20:22 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=568&title=اطلاعیه شماره -38 اطلاعیه شماره 37 http://ilammet.ir Thu, 30 Jan 2020 10:44:04 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=567&title=اطلاعیه شماره 37 برف در اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 08:10:10 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=566&title=برف در اداره کل هواشناسی ایلام برف - اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 08:09:09 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=565&title=برف - اداره کل هواشناسی ایلام اخطاریه 10 http://ilammet.ir Wed, 22 Jan 2020 07:06:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=564&title=اخطاریه 10 اخطاریه 9 http://ilammet.ir Mon, 20 Jan 2020 08:28:37 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=563&title=اخطاریه 9 اطلاعیه شماره 36 http://ilammet.ir Sun, 19 Jan 2020 08:38:47 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=562&title=اطلاعیه شماره 36 اطلاعیه شماره- 35 http://ilammet.ir Wed, 15 Jan 2020 09:28:41 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=561&title=اطلاعیه شماره- 35 مراسم معارفه ذیحساب اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Mon, 13 Jan 2020 06:12:49 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=559&title=مراسم معارفه ذیحساب اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره- 34 http://ilammet.ir Sun, 12 Jan 2020 09:49:25 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=558&title=اطلاعیه شماره- 34 اطلاعیه شماره 33 http://ilammet.ir Tue, 07 Jan 2020 08:59:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=557&title=اطلاعیه شماره 33 اطلاعیه شماره 32 http://ilammet.ir Wed, 01 Jan 2020 09:29:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=555&title=اطلاعیه شماره 32 اطلاعیه شماره 31 http://ilammet.ir Tue, 24 Dec 2019 08:47:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=554&title=اطلاعیه شماره 31 اخطاریه شماره 8 http://ilammet.ir Sun, 15 Dec 2019 08:49:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=553&title=اخطاریه شماره 8 اطلاعیه شماره - 30 http://ilammet.ir Sat, 14 Dec 2019 07:12:15 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=552&title=اطلاعیه شماره - 30 اطلاعیه شماره -29 http://ilammet.ir Tue, 10 Dec 2019 08:26:04 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=551&title=اطلاعیه شماره -29 پاییز. http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:23:43 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=550&title=پاییز. پاییز http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:22:34 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=549&title=پاییز برگزاری کارگاه آموزشی http://ilammet.ir Sat, 07 Dec 2019 08:20:43 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=548&title=برگزاری کارگاه آموزشی اخطاریه شماره 7 http://ilammet.ir Wed, 04 Dec 2019 09:30:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=547&title=اخطاریه شماره 7 اطلاعیه شماره 28 http://ilammet.ir Tue, 03 Dec 2019 09:08:52 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=546&title=اطلاعیه شماره 28 تقدیر استاندار ایلام از مدیر کل هواشناسی استان http://ilammet.ir Mon, 02 Dec 2019 09:10:46 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=544&title=تقدیر استاندار ایلام از مدیر کل هواشناسی استان اخطاریه شماره- 6 http://ilammet.ir Sun, 01 Dec 2019 09:09:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=543&title=اخطاریه شماره- 6 اطلاعیه شماره 27 http://ilammet.ir Sat, 30 Nov 2019 08:21:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=542&title=اطلاعیه شماره 27 اطلاعیه شماره -26 http://ilammet.ir Wed, 27 Nov 2019 08:33:45 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=539&title=اطلاعیه شماره -26 تشکیل کارگاه آموزش تحکیم بنیاد خانواده http://ilammet.ir Sat, 23 Nov 2019 09:40:24 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=537&title=تشکیل کارگاه آموزش تحکیم بنیاد خانواده شرکت کارکنان در مراسم انزجار از فتنه http://ilammet.ir Wed, 20 Nov 2019 11:09:29 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=536&title=شرکت کارکنان در مراسم انزجار از فتنه برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی http://ilammet.ir Mon, 18 Nov 2019 05:10:39 +0000 lee.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=535&title=برگزاری دوره آموزشی ارتباط با کاربران نهایی اطلاعیه شماره- 25 http://ilammet.ir Wed, 13 Nov 2019 09:48:17 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=534&title=اطلاعیه شماره- 25 نصب دستگاه رطوبت سنج پرتابل TDR http://ilammet.ir Wed, 13 Nov 2019 07:07:51 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=532&title=نصب دستگاه رطوبت سنج پرتابل TDR برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل http://ilammet.ir Mon, 11 Nov 2019 09:20:56 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=531&title=برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل همایش پیاده روی کارکنان اداره کل هواشناسی ایلام http://ilammet.ir Mon, 04 Nov 2019 05:59:14 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=529&title=همایش پیاده روی کارکنان اداره کل هواشناسی ایلام دیدار با امام جمعه ایلام http://ilammet.ir Sat, 02 Nov 2019 08:24:58 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=528&title=دیدار با امام جمعه ایلام کنفرانس تغییر اقلیم http://ilammet.ir Wed, 30 Oct 2019 08:18:09 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=527&title=کنفرانس تغییر اقلیم اطلاعیه شماره 24 http://ilammet.ir Mon, 28 Oct 2019 08:59:22 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=526&title=اطلاعیه شماره 24 اخطاریه شماره -5 http://ilammet.ir Wed, 23 Oct 2019 10:15:54 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=525&title=اخطاریه شماره -5 اطلاعیه شماره 23 http://ilammet.ir Sat, 19 Oct 2019 09:21:49 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=524&title=اطلاعیه شماره 23 برگزاری جلسه هفتگی تهک در اداره هواشناسی دهلران http://ilammet.ir Mon, 14 Oct 2019 08:27:15 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=523&title=برگزاری جلسه هفتگی تهک در اداره هواشناسی دهلران اطلاعیه شماره 22 http://ilammet.ir Sat, 12 Oct 2019 08:00:47 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=522&title=اطلاعیه شماره 22 افتتاح پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام http://ilammet.ir Sat, 05 Oct 2019 12:46:45 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=521&title=افتتاح پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی ایلام به مناسبت هفته دولت http://ilammet.ir Sun, 25 Aug 2019 09:29:47 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=520&title=به مناسبت هفته دولت اطلاعیه شماره -21 http://ilammet.ir Sun, 18 Aug 2019 08:40:28 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=519&title=اطلاعیه شماره -21 اطلاعیه شماره - 20 http://ilammet.ir Tue, 06 Aug 2019 07:07:58 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=518&title=اطلاعیه شماره - 20 اطلاعیه شماره -20 http://ilammet.ir Tue, 06 Aug 2019 07:05:34 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=517&title=اطلاعیه شماره -20 کارگاه کاربرد داده های هواشناسی در امور جامعه http://ilammet.ir Wed, 31 Jul 2019 06:22:16 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=516&title=کارگاه کاربرد داده های هواشناسی در امور جامعه اطلاعیه شماره- 19 http://ilammet.ir Tue, 30 Jul 2019 06:29:40 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=515&title=اطلاعیه شماره- 19 برگزاری جلسه سامانه توسعه هواشناسی شهرستان دهلران http://ilammet.ir Tue, 23 Jul 2019 04:54:30 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=514&title=برگزاری جلسه سامانه توسعه هواشناسی شهرستان دهلران اطلاعیه شماره 18 http://ilammet.ir Wed, 17 Jul 2019 06:31:56 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=513&title=اطلاعیه شماره 18 اطلاعیه شماره 17 http://ilammet.ir Wed, 10 Jul 2019 08:02:26 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=512&title=اطلاعیه شماره 17 بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی دهلران http://ilammet.ir Wed, 03 Jul 2019 04:28:33 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=510&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی دهلران اطلاعیه شماره -16 http://ilammet.ir Tue, 02 Jul 2019 06:52:27 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=509&title=اطلاعیه شماره -16 حضور کارکنان اداره هواشناسی استان در مراسم تشییع http://ilammet.ir Tue, 02 Jul 2019 04:55:26 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=508&title=حضور کارکنان اداره هواشناسی استان در مراسم تشییع جلسه توسعه هواشناسی کاربردی دهلران 2تیرماه 98 http://ilammet.ir Mon, 24 Jun 2019 09:16:24 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=507&title=جلسه توسعه هواشناسی کاربردی دهلران 2تیرماه 98 تابستان. http://ilammet.ir Mon, 24 Jun 2019 04:44:40 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=506&title=تابستان. تابستان.. http://ilammet.ir Mon, 24 Jun 2019 04:43:19 +0100 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=505&title=تابستان.. نشست تخصصی فصلی پایش هواشناسی استان http://ilammet.ir Sun, 23 Jun 2019 05:56:35 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=504&title=نشست تخصصی فصلی پایش هواشناسی استان اطلاعیه شماره-15 http://ilammet.ir Wed, 19 Jun 2019 07:55:32 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=503&title=اطلاعیه شماره-15 سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان. http://ilammet.ir Wed, 19 Jun 2019 05:30:24 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=502&title=سنجش فشار خون کارکنان اداره کل هواشناسی استان. اطلاعیه شماره -14 http://ilammet.ir Sat, 15 Jun 2019 07:03:39 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=500&title=اطلاعیه شماره -14 اطلاعیه شماره- 13 http://ilammet.ir Sat, 08 Jun 2019 10:33:58 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=499&title=اطلاعیه شماره- 13 اطلاعیه شماره -12 http://ilammet.ir Sun, 02 Jun 2019 06:40:31 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=498&title=اطلاعیه شماره -12 اطلاعیه شماره 11 http://ilammet.ir Sat, 25 May 2019 08:32:25 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=497&title=اطلاعیه شماره 11 اطلاعیه شماره10 http://ilammet.ir Tue, 21 May 2019 08:37:42 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=496&title=اطلاعیه شماره10 دیداربامستمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد http://ilammet.ir Tue, 21 May 2019 07:19:19 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=495&title=دیداربامستمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد اطلاعیه شماره -9 http://ilammet.ir Wed, 08 May 2019 06:05:05 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=494&title=اطلاعیه شماره -9 برگزاری کارگاه آموزشی توسعه هواشناسی کاربردی http://ilammet.ir Wed, 01 May 2019 11:12:46 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=493&title=برگزاری کارگاه آموزشی توسعه هواشناسی کاربردی اطلاعیه شماره 8 http://ilammet.ir Sat, 20 Apr 2019 08:13:09 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=492&title=اطلاعیه شماره 8 اخطاریه شماره( 4) http://ilammet.ir Wed, 17 Apr 2019 08:30:13 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=491&title=اخطاریه شماره( 4) اطلاعیه شماره 7 http://ilammet.ir Mon, 15 Apr 2019 08:11:08 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=490&title=اطلاعیه شماره 7 اطلاعیه شماره 6 http://ilammet.ir Wed, 10 Apr 2019 07:47:15 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=489&title=اطلاعیه شماره 6 اطلاعیه شماره 5 http://ilammet.ir Sat, 06 Apr 2019 10:52:03 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=488&title=اطلاعیه شماره 5 حضورمدیران کل استان در مزارشهدای گمنام http://ilammet.ir Sat, 06 Apr 2019 10:37:43 +0100 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=487&title= حضورمدیران کل استان در مزارشهدای گمنام اطلاعیه شماره 4 http://ilammet.ir Thu, 04 Apr 2019 08:52:40 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=486&title=اطلاعیه شماره 4 اخطاریه شماره (3) ـ تقویت سامانه بارشی http://ilammet.ir Sun, 31 Mar 2019 07:00:01 +0100 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=485&title=اخطاریه شماره (3) ـ تقویت سامانه بارشی اخطاریه شماره 2: ورود سامانه بارشی قوی http://ilammet.ir Fri, 29 Mar 2019 06:46:01 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=484&title=اخطاریه شماره 2: ورود سامانه بارشی قوی اطلاعیه شماره 3 http://ilammet.ir Thu, 28 Mar 2019 07:22:28 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=483&title=اطلاعیه شماره 3 اطلاعیه شماره 2 http://ilammet.ir Wed, 27 Mar 2019 06:52:21 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=482&title=اطلاعیه شماره 2 اخطاریه شماره-1 http://ilammet.ir Sat, 23 Mar 2019 07:58:21 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=481&title=اخطاریه شماره-1 اطلاعیه شماره 1 http://ilammet.ir Fri, 22 Mar 2019 06:23:23 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=480&title=اطلاعیه شماره 1 سال نو http://ilammet.ir Tue, 19 Mar 2019 08:06:24 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=479&title=سال نو بهار- http://ilammet.ir Tue, 19 Mar 2019 07:53:22 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=477&title=بهار- اخطاریه شماره 20 http://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2019 09:50:14 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=476&title=اخطاریه شماره 20 بهار.. http://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2019 08:19:24 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=474&title=بهار.. بهار. http://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2019 08:18:45 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=473&title=بهار. بهار http://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2019 08:17:03 +0000 leily.ahmadian@gmail.com (leily ahmadian) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=472&title=بهار زیارت قبور شهداء توسط کارکنان اداره کل هواشناسی http://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2019 05:27:37 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=471&title=زیارت قبور شهداء توسط کارکنان اداره کل هواشناسی اخطاریه شماره 19 http://ilammet.ir Tue, 12 Mar 2019 07:38:01 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=470&title=اخطاریه شماره 19 اطلاعیه شماره 45 http://ilammet.ir Mon, 11 Mar 2019 07:38:59 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=469&title=اطلاعیه شماره 45 اخطاریه شماره 18 http://ilammet.ir Wed, 06 Mar 2019 09:03:18 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=468&title=اخطاریه شماره 18 اطلاعیه شماره 44 http://ilammet.ir Tue, 05 Mar 2019 10:51:37 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=467&title=اطلاعیه شماره 44 اخطاریه شماره 17 http://ilammet.ir Wed, 27 Feb 2019 06:27:14 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=466&title=اخطاریه شماره 17 تقدیر از بانوان اداره کل هواشناسی استان ایلام http://ilammet.ir Tue, 26 Feb 2019 10:20:48 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=465&title=تقدیر از بانوان اداره کل هواشناسی استان ایلام اطلاعیه شماره 43 http://ilammet.ir Mon, 25 Feb 2019 08:56:00 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=464&title=اطلاعیه شماره 43 اطلاعیه شماره 42 http://ilammet.ir Wed, 13 Feb 2019 09:54:09 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=463&title=اطلاعیه شماره 42 جلسه مشترک کارشناسان هواشناسی،و جهادکشاورزی http://ilammet.ir Tue, 12 Feb 2019 08:20:25 +0000 kkk@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=462&title=جلسه مشترک کارشناسان هواشناسی،و جهادکشاورزی اطلاعیه 41: ویژه ایلام الله 22 بهمن http://ilammet.ir Sat, 09 Feb 2019 08:31:32 +0000 m.ghazi684@gmail.com ( ) http://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=461&title=اطلاعیه 41: ویژه ایلام الله 22 بهمن