مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی..

مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی..
260x260

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ahmadian-kol   دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۸  7509:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران