فعالیت سامانه بارشی ضعیف و زودگذر

هشدار شماره 23 (سطح زرد)- ورود سامانه بارشی ضعیف به استان


 pishbini   چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۳  1554:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران