هشدار شماره 26 (سطح نارنجی)- نفوذ سامانه بارش زا ب

هشدار شماره 26 (سطح نارنجی)- نفوذ سامانه بارش زا بهمراه وزش باد


 pishbini   سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۳  1353:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران