هشدار شماره 27 (سطح نارنجی)-سامانه بارشی با هسته س

هشدار شماره 27 (سطح نارنجی)-سامانه بارشی با هسته سرد بهمراه وزش باد شدید


 pishbini   شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷  1086:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران