هشدار شماره 28 (سطح زرد)-افت محسوس دما و یخبندان و

هشدار شماره 28 (سطح زرد)-افت محسوس دما و یخبندان و سامانه بارشی ضعیف


 pishbini   چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱  870:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران