هشدار شماره 10 ( سطح زرد) - افزایش شیو فشاری، گردو

هشدار شماره 10 ( سطح زرد) - افزایش شیو فشاری، گردوغبار و تداوم گرما


 pishbini   دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۶  234:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران