افزایش دما و موج گرما

هشدار شماره 10- سطح نارنجی


 pishbini   سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  1059:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران