برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف

برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف در ا داره کل هواشناسی استان ایلام
260x260

به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ایلام دوره آموزشی حجاب و عفاف با حضور مدرس معرفی شده توسط مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان ایلام سرکار خانم کاظمی و بانوان اداره کل هواشناسی استان ایلام در محل آموزش این اداره کل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان ایلام دوره آموزشی حجاب و عفاف با حضور مدرس معرفی شده توسط مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان ایلام سرکار خانم کاظمی و بانوان اداره کل هواشناسی استان ایلام در محل آموزش این اداره کل برگزار گردید. 

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 ravabet   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۷  273:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران