اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 FeedWriter کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی https://ilammet.ir Tue, 31 Aug 2021 09:59:58 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=668&title=کسب رتبه اول عملکرد دستگاههای اجرایی هشدار شماره 16 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sun, 22 Aug 2021 05:50:37 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=667&title=هشدار شماره 16 (سطح زرد) هشدار شماره 15 https://ilammet.ir Sat, 07 Aug 2021 06:09:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=666&title=هشدار شماره 15 هشدار شماره 14 سطح نارنجی https://ilammet.ir Fri, 23 Jul 2021 06:54:29 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=665&title=هشدار شماره 14 سطح نارنجی استقرار هوای گرم و موج گرما https://ilammet.ir Sun, 18 Jul 2021 07:50:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=664&title=استقرار هوای گرم و موج گرما هشدار شماره 12 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Mon, 05 Jul 2021 06:10:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=663&title=هشدار شماره 12 (سطح نارنجی) استقرار گرما https://ilammet.ir Tue, 29 Jun 2021 07:36:47 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=662&title=استقرار گرما استقرار هوای گرم https://ilammet.ir Wed, 16 Jun 2021 06:11:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=661&title=استقرار هوای گرم هشدار شماره 9 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sun, 13 Jun 2021 05:28:45 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=660&title=هشدار شماره 9 (سطح زرد) هشدار شماره 8 https://ilammet.ir Sun, 23 May 2021 07:53:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=659&title=هشدار شماره 8 هشدار شماره 7 https://ilammet.ir Mon, 17 May 2021 06:24:34 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=658&title=هشدار شماره 7 هشدار شماره 6(سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 11 May 2021 05:49:49 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=657&title=هشدار شماره 6(سطح زرد) هشدار شماره 5 (سطح زرد) https://ilammet.ir Mon, 26 Apr 2021 08:04:01 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=656&title=هشدار شماره 5 (سطح زرد) بهار. https://ilammet.ir Tue, 20 Apr 2021 04:55:37 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=655&title=بهار. هشدار شماره 4(سطح زرد) https://ilammet.ir Fri, 02 Apr 2021 05:51:10 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=654&title=هشدار شماره 4(سطح زرد) هشدار شماره 3 (سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 30 Mar 2021 06:30:45 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=653&title=هشدار شماره 3 (سطح زرد) هشدار شماره 2 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 27 Mar 2021 06:38:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=652&title=هشدار شماره 2 (سطح زرد) شعار سال 2021 هواشناسی https://ilammet.ir Mon, 22 Mar 2021 19:38:23 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=651&title=شعار سال 2021 هواشناسی هشدار شماره 1 (سطح زرد) https://ilammet.ir Mon, 22 Mar 2021 07:43:21 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=650&title=هشدار شماره 1 (سطح زرد) هشدار شماره 41 (سطح زرد) https://ilammet.ir Wed, 17 Mar 2021 08:01:34 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=645&title=هشدار شماره 41 (سطح زرد) هشدار شماره 40 (سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 09 Mar 2021 09:01:31 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=644&title=هشدار شماره 40 (سطح زرد) هشدار شماره 39 (سطح زرد) https://ilammet.ir Wed, 03 Mar 2021 08:28:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=643&title=هشدار شماره 39 (سطح زرد) هشدار شماره 38 (سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 23 Feb 2021 08:57:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=642&title=هشدار شماره 38 (سطح زرد) هشدار 37 نارنجی https://ilammet.ir Mon, 15 Feb 2021 09:23:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=641&title=هشدار 37 نارنجی هشدار شماره 36 ( سطح نارنجی) https://ilammet.ir Wed, 03 Feb 2021 09:07:35 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=640&title=هشدار شماره 36 ( سطح نارنجی) دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر https://ilammet.ir Sun, 31 Jan 2021 10:26:04 +0000 kkk@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=639&title=دیدار با خانواده معظم شهدا به مناسبت دهه مبارک فجر ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید https://ilammet.ir Wed, 27 Jan 2021 10:02:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=638&title=ورود سامانه ناپایدار با وزش باد شدید ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف https://ilammet.ir Tue, 19 Jan 2021 08:14:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=637&title=ورود سامانه سرد بارشی همراه با برف هشدار شماره 33 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 16 Jan 2021 08:55:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=636&title=هشدار شماره 33 (سطح زرد) ورود سامانه ناپایدار https://ilammet.ir Wed, 13 Jan 2021 09:56:08 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=635&title=ورود سامانه ناپایدار هشدار شماره 31 (سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 22 Dec 2020 08:51:01 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=634&title=هشدار شماره 31 (سطح زرد) هشدار شماره 30 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Sun, 13 Dec 2020 08:21:48 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=633&title=هشدار شماره 30 (سطح نارنجی) هشدار شماره 29 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 05 Dec 2020 08:05:03 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=632&title=هشدار شماره 29 (سطح زرد) نفوذ سامانه بارش زا https://ilammet.ir Mon, 30 Nov 2020 08:34:50 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=630&title=نفوذ سامانه بارش زا نفوذ سامانه بارشی قوی https://ilammet.ir Tue, 24 Nov 2020 09:07:59 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=629&title=نفوذ سامانه بارشی قوی ورودسامانه بارشی https://ilammet.ir Wed, 18 Nov 2020 07:51:11 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=628&title=ورودسامانه بارشی تداوم بارش https://ilammet.ir Tue, 10 Nov 2020 08:29:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=627&title=تداوم بارش نفوذ سامانه بارشی، وزش باد https://ilammet.ir Sun, 08 Nov 2020 08:11:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=625&title=نفوذ سامانه بارشی، وزش باد بارش های پاییزی https://ilammet.ir Wed, 04 Nov 2020 08:58:39 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=624&title=بارش های پاییزی فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور https://ilammet.ir Sat, 15 Aug 2020 04:41:16 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=614&title=فراخوان جذب امریه در سازمان هواشناسی کشور بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی https://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:47:08 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=613&title=بازدید فرماندار دهلران از اداره هواشناسی هشدار شماره 16(سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 28 Jul 2020 08:01:03 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=612&title=هشدار شماره 16(سطح زرد) هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Wed, 22 Jul 2020 08:35:36 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=611&title=هشدار شماره 15 (سطح نارنجی) استقرار موج گرما https://ilammet.ir Fri, 17 Jul 2020 06:06:00 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=610&title=استقرار موج گرما افزایش دما https://ilammet.ir Tue, 07 Jul 2020 06:41:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=608&title=افزایش دما بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی https://ilammet.ir Tue, 23 Jun 2020 05:46:50 +0000 kkk@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=606&title=بازدید فرماندار شهرستان چرداول از ایستگاه هواشناسی - https://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:58:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=605&title=- -- https://ilammet.ir Sun, 07 Jun 2020 05:57:09 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=604&title=-- تابستان... https://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 09:46:02 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=603&title=تابستان... هشدار شماره 12 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 06 Jun 2020 04:51:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=602&title=هشدار شماره 12 (سطح زرد) هشدار شماره 11 (سطح زرد) https://ilammet.ir Mon, 01 Jun 2020 07:30:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=601&title=هشدار شماره 11 (سطح زرد) هشدار شماره 10 (سطح زرد) https://ilammet.ir Fri, 29 May 2020 07:50:19 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=600&title=هشدار شماره 10 (سطح زرد) هشدار شماره 9 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 23 May 2020 06:11:31 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=599&title=هشدار شماره 9 (سطح زرد) هشدار شماره 8 (سطح زرد) https://ilammet.ir Thu, 07 May 2020 06:58:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=598&title=هشدار شماره 8 (سطح زرد) وزش باد شدید و بارش های بهاری https://ilammet.ir Mon, 04 May 2020 08:22:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=597&title=وزش باد شدید و بارش های بهاری هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 07:42:16 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=596&title=هشدار شماره 6 (سطح نارنجی) مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی https://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:31:54 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=595&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. https://ilammet.ir Mon, 27 Apr 2020 06:28:59 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=594&title=مفهمو رنگ هشدار در پیش بینی های هواشناسی.. وزش باد شدید و رگبارهای موقتی https://ilammet.ir Wed, 22 Apr 2020 09:07:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=591&title=وزش باد شدید و رگبارهای موقتی هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی https://ilammet.ir Tue, 07 Apr 2020 07:59:35 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=590&title=هشدار هواشناسی شماره 1 - سطح نارنجی هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد https://ilammet.ir Sun, 05 Apr 2020 07:33:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=589&title=هشدار هواشناسی شماره 3- سطح زرد هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد https://ilammet.ir Mon, 30 Mar 2020 08:16:01 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=588&title= هشدار هواشناسی شماره 2- سطح زرد ورود سامانه ناپایدار زودگذر https://ilammet.ir Sun, 29 Mar 2020 06:41:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=586&title=ورود سامانه ناپایدار زودگذر تقویت سامانه بارشی https://ilammet.ir Fri, 27 Mar 2020 06:05:46 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=585&title=تقویت سامانه بارشی اطلاعیه شماره 1 1399 https://ilammet.ir Tue, 24 Mar 2020 07:57:42 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=584&title=اطلاعیه شماره 1 1399 اماکن دیدنی استان https://ilammet.ir Thu, 04 Feb 2016 21:25:18 +0000 itbo_1368@yahoo.com (امیر احمدی) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=35&title=اماکن دیدنی استان