اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Tue, 06 Jun 2023 07:00:26 +0000 Tue, 06 Jun 2023 07:00:26 +0000 FeedWriter هشدار شماره 13 - سطح زرد https://ilammet.ir Tue, 06 Jun 2023 07:00:26 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=921&title=هشدار شماره 13 - سطح زرد هشدار شماره 12- سطح زرد https://ilammet.ir Fri, 02 Jun 2023 08:15:12 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=920&title=هشدار شماره 12- سطح زرد مراسم تودیع و معارفه https://ilammet.ir Mon, 29 May 2023 04:47:33 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=919&title=مراسم تودیع و معارفه هشدار شماره 11 - سطح زرد https://ilammet.ir Sun, 28 May 2023 09:06:01 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=916&title=هشدار شماره 11 - سطح زرد هشدار شماره 10 سطح زرد https://ilammet.ir Wed, 24 May 2023 07:41:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=912&title=هشدار شماره 10 سطح زرد حضور مدیرکل هواشناسی استان ایلام در خبرگزاری ایسنا https://ilammet.ir Wed, 24 May 2023 04:43:10 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=911&title=حضور مدیرکل هواشناسی استان ایلام در خبرگزاری ایسنا هشدار سطح نارنجی 5 https://ilammet.ir Wed, 17 May 2023 07:53:48 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=910&title=هشدار سطح نارنجی 5 هشدار شماره 9- سطح زرد https://ilammet.ir Thu, 11 May 2023 08:02:13 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=909&title=هشدار شماره 9- سطح زرد بهار ایلام https://ilammet.ir Tue, 09 May 2023 04:55:18 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=908&title= بهار ایلام هشدار سطح نارنجی شماره 4 https://ilammet.ir Mon, 08 May 2023 06:59:11 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=907&title=هشدار سطح نارنجی شماره 4 هشدار سطح زرد شماره 8 https://ilammet.ir Sun, 07 May 2023 08:23:06 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=906&title=هشدار سطح زرد شماره 8 هشدار شماره 7- سطح زرد https://ilammet.ir Fri, 05 May 2023 08:15:57 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=905&title=هشدار شماره 7- سطح زرد هشدار سطح زرد شماره 6 https://ilammet.ir Fri, 28 Apr 2023 08:13:42 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=904&title=هشدار سطح زرد شماره 6 هشدار سطح نارنجی شماره 3 https://ilammet.ir Mon, 24 Apr 2023 09:34:52 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=902&title=هشدار سطح نارنجی شماره 3 هشدار سطح زرد شماره 5 https://ilammet.ir Sat, 22 Apr 2023 07:15:50 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=901&title=هشدار سطح زرد شماره 5 مجوزهای اعطایی توسط دستگاه https://ilammet.ir Sat, 15 Apr 2023 08:45:12 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=900&title=مجوزهای اعطایی توسط دستگاه فهرست مناقصات و مزایدات https://ilammet.ir Sat, 15 Apr 2023 08:38:32 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=899&title=فهرست مناقصات و مزایدات روز قدس https://ilammet.ir Fri, 14 Apr 2023 17:33:52 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=898&title=روز قدس برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی https://ilammet.ir Tue, 11 Apr 2023 08:05:38 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=897&title=برگزاری جلسه فوق العاده ستادپیشگیری وهماهنگی هشدار سطح قرمز شماره 1 https://ilammet.ir Mon, 10 Apr 2023 09:03:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=895&title=هشدار سطح قرمز شماره 1 هشدار سطح نارنجی شماره 2 https://ilammet.ir Sun, 09 Apr 2023 07:37:26 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=894&title=هشدار سطح نارنجی شماره 2 هشدار سطح زرد شماره 4 https://ilammet.ir Sat, 08 Apr 2023 08:32:39 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=893&title=هشدار سطح زرد شماره 4 هشدار سطح زرد شماره 3 https://ilammet.ir Wed, 05 Apr 2023 08:49:08 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=892&title=هشدار سطح زرد شماره 3 پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ۱ https://ilammet.ir Sun, 02 Apr 2023 19:13:26 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=891&title=پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ۱ هشدار سطح زرد شماره 2 https://ilammet.ir Fri, 31 Mar 2023 08:24:17 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=889&title=هشدار سطح زرد شماره 2 هشدار سطح زرد شماره 1 https://ilammet.ir Wed, 29 Mar 2023 08:28:43 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=888&title=هشدار سطح زرد شماره 1 هشدار سطح نارنجی شماره 1 https://ilammet.ir Thu, 23 Mar 2023 06:55:37 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=887&title=هشدار سطح نارنجی شماره 1 بهار ایلام https://ilammet.ir Wed, 22 Mar 2023 17:18:12 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=886&title=بهار ایلام پیام مدیرکل هواشناسی استان به مناسبت روز جهانی هوا https://ilammet.ir Wed, 22 Mar 2023 17:12:30 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=885&title=پیام مدیرکل هواشناسی استان به مناسبت روز جهانی هوا هشدار سطح نارنجی شماره 24 https://ilammet.ir Sun, 19 Mar 2023 07:11:46 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=883&title=هشدار سطح نارنجی شماره 24 هشدار سطح زرد شماره 56 https://ilammet.ir Sat, 18 Mar 2023 08:07:24 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=881&title=هشدار سطح زرد شماره 56 هشدار سطح زرد شماره 55 https://ilammet.ir Fri, 17 Mar 2023 08:21:39 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=880&title=هشدار سطح زرد شماره 55 هشدار سطح نارنجی شماره 23 https://ilammet.ir Mon, 13 Mar 2023 07:22:16 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=878&title=هشدار سطح نارنجی شماره 23 هشدار سطح نارنجی شماره 22 https://ilammet.ir Sun, 12 Mar 2023 08:53:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=877&title=هشدار سطح نارنجی شماره 22 هشدار سطح زرد شماره 54 https://ilammet.ir Sat, 11 Mar 2023 08:38:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=876&title=هشدار سطح زرد شماره 54 هشدار سطح نارنجی شماره 21 https://ilammet.ir Mon, 06 Mar 2023 07:49:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=875&title=هشدار سطح نارنجی شماره 21 هشدار سطح زرد شماره 53 https://ilammet.ir Sat, 04 Mar 2023 08:28:43 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=874&title=هشدار سطح زرد شماره 53 برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان https://ilammet.ir Tue, 28 Feb 2023 11:58:23 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=873&title=برگزاری مراسم تجلیل از جانبازان برگزاري جلسه تقدير از همكار بازنشسته https://ilammet.ir Wed, 22 Feb 2023 09:38:18 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=871&title=برگزاري جلسه تقدير از همكار بازنشسته حضور مدیرکل هواشناسی استان در سامانه سامد https://ilammet.ir Tue, 21 Feb 2023 04:07:52 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=870&title=حضور مدیرکل هواشناسی استان در سامانه سامد پاسخگویی برخط مدیرکل اداره هواشناسی در سامانه سامد https://ilammet.ir Sun, 19 Feb 2023 10:17:06 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=868&title=پاسخگویی برخط مدیرکل اداره هواشناسی در سامانه سامد هشدار سطح زرد شماره 52 https://ilammet.ir Mon, 13 Feb 2023 09:15:38 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=866&title=هشدار سطح زرد شماره 52 حضور مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره هواشناسی استان https://ilammet.ir Sun, 12 Feb 2023 07:03:54 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=865&title=حضور مدیرکل و جمعی از کارکنان اداره هواشناسی استان هشدار شماره 51(سطح زرد)- نفوذ سامانه بارشی https://ilammet.ir Fri, 10 Feb 2023 07:47:50 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=863&title=هشدار شماره 51(سطح زرد)- نفوذ سامانه بارشی هشدار سطح زرد شماره 50 https://ilammet.ir Wed, 08 Feb 2023 08:49:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=862&title=هشدار سطح زرد شماره 50 تجدید میثاق کارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام https://ilammet.ir Tue, 07 Feb 2023 08:04:23 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=861&title=تجدید میثاق کارکنان اداره کل هواشناسی استان ایلام هشدار سطح نارنجی 20 https://ilammet.ir Sun, 05 Feb 2023 08:44:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=859&title=هشدار سطح نارنجی 20 هشدار سطح زرد شماره 49- نفوذ گرد و غبار https://ilammet.ir Thu, 02 Feb 2023 07:52:08 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=856&title=هشدار سطح زرد شماره 49- نفوذ گرد و غبار پیام تبریک آقای سیروس نادری زرنه، مدیر کل هواشناسی https://ilammet.ir Thu, 02 Feb 2023 06:38:11 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=855&title=پیام تبریک آقای سیروس نادری زرنه، مدیر کل هواشناسی هشدار سطح زرد 48 https://ilammet.ir Tue, 31 Jan 2023 09:44:01 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=854&title=هشدار سطح زرد 48 برگزاری جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروزی 1402 https://ilammet.ir Mon, 30 Jan 2023 08:38:43 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=853&title=برگزاری جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر نوروزی 1402 هشدار سطح نارنجی شماره 19 https://ilammet.ir Sat, 28 Jan 2023 10:48:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=852&title=هشدار سطح نارنجی شماره 19 هشدار سطح زرد شماره 47 https://ilammet.ir Thu, 26 Jan 2023 07:12:49 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=851&title=هشدار سطح زرد شماره 47 هشدار سطح زرد شماره 46 https://ilammet.ir Mon, 16 Jan 2023 08:46:43 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=850&title=هشدار سطح زرد شماره 46 تقدیر از بانوان شاغل هواشناسی ایلام https://ilammet.ir Sun, 15 Jan 2023 06:08:25 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=849&title=تقدیر از بانوان شاغل هواشناسی ایلام هشدار سطح نارنجی شماره 18 https://ilammet.ir Fri, 13 Jan 2023 08:07:10 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=847&title=هشدار سطح نارنجی شماره 18 برگزاری جلسه تهک(توسعه هواشناسی کاربردی)در اداره ک https://ilammet.ir Wed, 11 Jan 2023 10:55:43 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=845&title=برگزاری جلسه تهک(توسعه هواشناسی کاربردی)در اداره ک هشدار سطح زرد 45 https://ilammet.ir Wed, 11 Jan 2023 10:03:19 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=844&title=هشدار سطح زرد 45 تقدیر از کارکنان برتر شبکه پایش هواشناسی استان https://ilammet.ir Tue, 10 Jan 2023 06:39:36 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=843&title=تقدیر از کارکنان برتر شبکه پایش هواشناسی استان برگزاری جلسه فصلی شبکه پایش هواشناسی استان https://ilammet.ir Mon, 09 Jan 2023 12:22:25 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=842&title=برگزاری جلسه فصلی شبکه پایش هواشناسی استان هشدار سطح زرد شماره 44 https://ilammet.ir Mon, 09 Jan 2023 08:57:03 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=841&title=هشدار سطح زرد شماره 44 هشدار سطح زرد شماره 43 https://ilammet.ir Sat, 07 Jan 2023 09:19:18 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=840&title=هشدار سطح زرد شماره 43 هشدار سطح نارنجی شماره 17 https://ilammet.ir Mon, 02 Jan 2023 06:49:21 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=839&title=هشدار سطح نارنجی شماره 17 زمستان https://ilammet.ir Sun, 01 Jan 2023 09:57:45 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=838&title=زمستان حضورفعال هواشناسی استان ایلام در مانورزلزله https://ilammet.ir Wed, 28 Dec 2022 11:56:07 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=837&title=حضورفعال هواشناسی استان ایلام در مانورزلزله مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر ۶۵ شهید گمنام در ایلا https://ilammet.ir Tue, 27 Dec 2022 09:07:09 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=835&title=مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر ۶۵ شهید گمنام در ایلا پیام تسلیت مدیرکل هواشناسی استان ایلام https://ilammet.ir Tue, 27 Dec 2022 08:33:27 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=834&title=پیام تسلیت مدیرکل هواشناسی استان ایلام هشدار شماره 42 -(سطح زرد) https://ilammet.ir Sun, 25 Dec 2022 09:54:28 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=833&title=هشدار شماره 42 -(سطح زرد) حضور مدیرکل هواشناسی ایلام در برنامه زنده رادیویی https://ilammet.ir Sat, 24 Dec 2022 08:31:14 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=832&title=حضور مدیرکل هواشناسی ایلام در برنامه زنده رادیویی هشدار سطح نارنجی شماره 16 https://ilammet.ir Tue, 20 Dec 2022 08:20:33 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=831&title=هشدار سطح نارنجی شماره 16 هشدار سطح زرد شماره 41 https://ilammet.ir Mon, 12 Dec 2022 07:43:26 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=827&title=هشدار سطح زرد شماره 41 تجلیل از فرزندان برگزیده کارکنان هواشناسی استان https://ilammet.ir Wed, 07 Dec 2022 11:05:31 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=825&title=تجلیل از فرزندان برگزیده کارکنان هواشناسی استان دیدار مدیر کل و کارکنان هواشناسی ایلام با نماینده https://ilammet.ir Tue, 06 Dec 2022 07:59:12 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=824&title=دیدار مدیر کل و کارکنان هواشناسی ایلام با نماینده برپایی میز خدمت هواشناسی استان در نماز جمعه ایلام https://ilammet.ir Sat, 03 Dec 2022 10:03:47 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=823&title=برپایی میز خدمت هواشناسی استان در نماز جمعه ایلام هشدار سطح زرد شماره 40 https://ilammet.ir Sun, 27 Nov 2022 07:04:07 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=821&title=هشدار سطح زرد شماره 40 هشدار شماره 15 سطح نارنجی https://ilammet.ir Wed, 23 Nov 2022 08:53:02 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=820&title=هشدار شماره 15 سطح نارنجی هشدار شماره 39 (سطح زرد) https://ilammet.ir Wed, 23 Nov 2022 08:41:19 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=819&title=هشدار شماره 39 (سطح زرد) حضوررئيس سازمان در مزار شهداي گمنام ايلام https://ilammet.ir Sun, 20 Nov 2022 15:41:02 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=817&title=حضوررئيس سازمان در مزار شهداي گمنام ايلام ديدار رئيس سازمان هواشناسي با استاندار ايلام https://ilammet.ir Sun, 20 Nov 2022 15:30:07 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=816&title=ديدار رئيس سازمان هواشناسي با استاندار ايلام مراسم تكريم و معارفه مدير كل هواشناسي ايلام برگزار https://ilammet.ir Sun, 20 Nov 2022 14:54:31 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=815&title=مراسم تكريم و معارفه مدير كل هواشناسي ايلام برگزار هشدار شماره 14 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Mon, 14 Nov 2022 07:23:44 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=814&title=هشدار شماره 14 (سطح نارنجی) ديدار سرپرست هواشناسي ایلام با فرماندار شهرستان https://ilammet.ir Wed, 09 Nov 2022 10:28:12 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=813&title=ديدار سرپرست هواشناسي ایلام با فرماندار شهرستان هشدار شماره 13 (سطح نارنجی) https://ilammet.ir Wed, 09 Nov 2022 09:34:21 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=812&title=هشدار شماره 13 (سطح نارنجی) دیدار سرپرست اداره هواشناسی و مدیرپدافند غیرعامل https://ilammet.ir Tue, 08 Nov 2022 06:32:27 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=811&title=دیدار سرپرست اداره هواشناسی و مدیرپدافند غیرعامل هشدار سطح زرد شماره 38 https://ilammet.ir Tue, 08 Nov 2022 05:27:23 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=809&title=هشدار سطح زرد شماره 38 هشدار سطح نارنجی شماره 12 https://ilammet.ir Tue, 01 Nov 2022 05:13:44 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=808&title=هشدار سطح نارنجی شماره 12 هشدار سطح زرد شماره 37 https://ilammet.ir Sat, 29 Oct 2022 07:32:24 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=807&title=هشدار سطح زرد شماره 37 هشدار شماره 36 (سطح زرد) https://ilammet.ir Wed, 26 Oct 2022 09:05:30 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=806&title=هشدار شماره 36 (سطح زرد) هشدار شماره 35 (سطح زرد) https://ilammet.ir Fri, 21 Oct 2022 08:32:12 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=804&title=هشدار شماره 35 (سطح زرد) هشدار شماره 34 ( سطح زرد) https://ilammet.ir Fri, 14 Oct 2022 08:23:52 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=802&title=هشدار شماره 34 ( سطح زرد) هشدار شماره 33 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 08 Oct 2022 08:03:58 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=801&title=هشدار شماره 33 (سطح زرد) هشدار شماره 32 (سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 04 Oct 2022 10:09:05 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=800&title=هشدار شماره 32 (سطح زرد) حضور بر سر مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع)ایلام https://ilammet.ir Wed, 28 Sep 2022 09:40:21 +0000 m-abdevali1393@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=799&title=حضور بر سر مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع)ایلام پیام تبریک سرپرست هواشناسی استان ایلام https://ilammet.ir Wed, 28 Sep 2022 05:58:38 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=798&title=پیام تبریک سرپرست هواشناسی استان ایلام اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله(ص)-استان ایلام https://ilammet.ir Wed, 28 Sep 2022 05:39:40 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=795&title=اجتماع بزرگ امت محمد رسول الله(ص)-استان ایلام آئین مهمانی لاله ها و عطرافشانی مزارشهدا در صالح آ https://ilammet.ir Sat, 24 Sep 2022 10:49:10 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=794&title=آئین مهمانی لاله ها و عطرافشانی مزارشهدا در صالح آ هشدار شماره 31 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sat, 24 Sep 2022 06:19:36 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=792&title=هشدار شماره 31 (سطح زرد) هشدار شماره 30 ( سطح زرد) https://ilammet.ir Tue, 20 Sep 2022 06:35:04 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=791&title=هشدار شماره 30 ( سطح زرد) هشدار سطح زرد شماره 29 https://ilammet.ir Tue, 13 Sep 2022 05:23:54 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=790&title=هشدار سطح زرد شماره 29 هشدار زرد شماره 28 https://ilammet.ir Wed, 07 Sep 2022 11:06:43 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=789&title=هشدار زرد شماره 28