اخبار هواشناسی استان ایلام http://havailam.com/weather/ fa-IR Thu, 20 Jun 2024 06:37:29 +0000 Thu, 20 Jun 2024 06:37:29 +0000 FeedWriter هشدار سطح زرد شماره 17- تداوم گرما و باد https://ilammet.ir Thu, 20 Jun 2024 06:37:29 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1076&title=هشدار سطح زرد شماره 17- تداوم گرما و باد عید قربان https://ilammet.ir Mon, 17 Jun 2024 13:50:36 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1075&title=عید قربان هشدار سطح زرد 16- افزایش دما https://ilammet.ir Sun, 16 Jun 2024 08:30:23 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1074&title=هشدار سطح زرد 16- افزایش دما هشدار سطح زرد -شماره 15 https://ilammet.ir Sun, 09 Jun 2024 06:48:29 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1072&title=هشدار سطح زرد -شماره 15 هشدار سطح زرد شماره 14 https://ilammet.ir Thu, 30 May 2024 07:39:10 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1071&title=هشدار سطح زرد شماره 14 هشدار سطح زرد شماره 13- تداوم وزش باد https://ilammet.ir Wed, 29 May 2024 06:05:10 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1070&title=هشدار سطح زرد شماره 13- تداوم وزش باد هشدار سطح زرد شماره 12 https://ilammet.ir Mon, 27 May 2024 06:46:00 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1069&title=هشدار سطح زرد شماره 12 هشدار سطح زرد شماره 11 https://ilammet.ir Fri, 24 May 2024 07:22:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1068&title=هشدار سطح زرد شماره 11 هشدار سطح زرد شماره 10 https://ilammet.ir Sun, 19 May 2024 09:58:35 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1066&title=هشدار سطح زرد شماره 10 اداره کل هواشناسی استان ایلام. https://ilammet.ir Sat, 18 May 2024 06:18:55 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1065&title=اداره کل هواشناسی استان ایلام. هشدار سطح زرد شماره 9 https://ilammet.ir Thu, 16 May 2024 08:21:49 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1064&title=هشدار سطح زرد شماره 9 هشدار سطح زرد شماره -8 https://ilammet.ir Fri, 10 May 2024 08:02:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1063&title=هشدار سطح زرد شماره -8 هشدار سطح زرد شماره 7- وزش باد https://ilammet.ir Tue, 07 May 2024 06:11:33 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1062&title=هشدار سطح زرد شماره 7- وزش باد هشدار سطح نارنجی شماره 4 https://ilammet.ir Sun, 05 May 2024 07:07:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1061&title=هشدار سطح نارنجی شماره 4 هشدار سطح زرد شماره -6 https://ilammet.ir Sat, 04 May 2024 07:29:50 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1060&title=هشدار سطح زرد شماره -6 هشدار سطح نارنجی شماره 3 https://ilammet.ir Sun, 28 Apr 2024 09:03:51 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1059&title=هشدار سطح نارنجی شماره 3 هشدار سطح زرد شماره 5 https://ilammet.ir Sat, 27 Apr 2024 07:56:35 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1058&title=هشدار سطح زرد شماره 5 هشدار سطح زرد شماره 4 https://ilammet.ir Wed, 24 Apr 2024 07:04:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1057&title=هشدار سطح زرد شماره 4 هشدار سطح زرد شماره 3 https://ilammet.ir Sat, 20 Apr 2024 07:13:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1056&title=هشدار سطح زرد شماره 3 هشدار سطح نارنجی شماره 2 https://ilammet.ir Sun, 07 Apr 2024 07:55:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1055&title=هشدار سطح نارنجی شماره 2 هشدار سطح زرد شماره 2 https://ilammet.ir Sat, 06 Apr 2024 07:48:46 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1052&title=هشدار سطح زرد شماره 2 چهارم فروردین روزجهانی هواشناسی مبارک https://ilammet.ir Tue, 26 Mar 2024 08:44:42 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1051&title=چهارم فروردین روزجهانی هواشناسی مبارک هشدار سطح نارنجی شماره 1 https://ilammet.ir Fri, 22 Mar 2024 08:24:42 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1049&title=هشدار سطح نارنجی شماره 1 هشدار سطح زرد شماره 1 https://ilammet.ir Wed, 20 Mar 2024 08:01:36 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1047&title=هشدار سطح زرد شماره 1 هشدار سطح قرمز شماره 4 https://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2024 09:45:45 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1046&title=هشدار سطح قرمز شماره 4 برنامه تلفن همراه پیش بینی نقطه ای وضع هوا کشور https://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2024 07:06:50 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1044&title=برنامه تلفن همراه پیش بینی نقطه ای وضع هوا کشور هشدار سطح نارنجی شماره 19- سامانه پر قدرت بارشی https://ilammet.ir Sat, 16 Mar 2024 06:08:26 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1043&title=هشدار سطح نارنجی شماره 19- سامانه پر قدرت بارشی هشدار سطح نارنجی شماره 18 https://ilammet.ir Wed, 13 Mar 2024 08:42:53 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1042&title=هشدار سطح نارنجی شماره 18 هشدار سطح زرد شماره 58 https://ilammet.ir Sun, 10 Mar 2024 07:54:44 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1041&title=هشدار سطح زرد شماره 58 برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان هواشناسی همدیدی ا https://ilammet.ir Sat, 09 Mar 2024 11:06:42 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1040&title=برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان هواشناسی همدیدی ا دیدار مدیرکل هواشناسی با مدیرعامل شرکت مخابرات است https://ilammet.ir Wed, 06 Mar 2024 19:22:43 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1039&title=دیدار مدیرکل هواشناسی با مدیرعامل شرکت مخابرات است هشدار سطح زرد شماره 57 https://ilammet.ir Wed, 06 Mar 2024 07:02:52 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1038&title=هشدار سطح زرد شماره 57 هشدار سطح زرد شماره 56 https://ilammet.ir Sat, 02 Mar 2024 07:28:02 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1037&title=هشدار سطح زرد شماره 56 هشدار سطح زرد شماره- 55 https://ilammet.ir Mon, 26 Feb 2024 08:09:09 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1036&title=هشدار سطح زرد شماره- 55 هشدار سطح زرد شماره 54 https://ilammet.ir Fri, 23 Feb 2024 08:36:05 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1034&title=هشدار سطح زرد شماره 54 هشدار شماره 53- سطح زرد https://ilammet.ir Sat, 17 Feb 2024 08:43:30 +0000 le.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1032&title=هشدار شماره 53- سطح زرد هشدار سطح قرمز شماره 3 https://ilammet.ir Thu, 15 Feb 2024 09:16:07 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1030&title=هشدار سطح قرمز شماره 3 اداره کل هواشناسی استان ایلام https://ilammet.ir Tue, 13 Feb 2024 06:20:19 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1029&title=اداره کل هواشناسی استان ایلام هشدار سطح نارنجی شماره 17 https://ilammet.ir Mon, 12 Feb 2024 08:37:09 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1028&title=هشدار سطح نارنجی شماره 17 افتتاح ایستگاه اقلیم شناسی خودکار هلیلان https://ilammet.ir Sat, 10 Feb 2024 17:50:32 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1027&title=افتتاح ایستگاه اقلیم شناسی خودکار هلیلان هشدار شماره 52- سطح زرد https://ilammet.ir Fri, 09 Feb 2024 16:35:48 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1026&title=هشدار شماره 52- سطح زرد تجدید میثاق کارکنان هواشناسی ایلام با آرمان های ام https://ilammet.ir Wed, 07 Feb 2024 07:10:28 +0000 ilam.met.alex12@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1024&title=تجدید میثاق کارکنان هواشناسی ایلام با آرمان های ام هشدار سطح زرد شماره 51 https://ilammet.ir Sat, 03 Feb 2024 08:08:16 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1022&title=هشدار سطح زرد شماره 51 هشدار سطح نارنجی شماره 16- نواحی سردسیر سفید پوش م https://ilammet.ir Tue, 30 Jan 2024 09:36:50 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1021&title=هشدار سطح نارنجی شماره 16- نواحی سردسیر سفید پوش م کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت https://ilammet.ir Mon, 29 Jan 2024 07:12:32 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1020&title=کاروان ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی https://ilammet.ir Sat, 27 Jan 2024 13:56:32 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1019&title=ترویج بهره وری ویژه الگوی کشت ملی ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر https://ilammet.ir Thu, 25 Jan 2024 16:10:44 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1018&title= ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر هشدار سطح نارنجی شماره 15 https://ilammet.ir Wed, 24 Jan 2024 07:24:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1017&title=هشدار سطح نارنجی شماره 15 هشدار شماره 14- سطحی نارنجی https://ilammet.ir Mon, 22 Jan 2024 08:36:37 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1015&title=هشدار شماره 14- سطحی نارنجی هشدار سطح زرد - شماره 50 https://ilammet.ir Sun, 21 Jan 2024 08:51:57 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1014&title=هشدار سطح زرد - شماره 50 برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) https://ilammet.ir Sat, 20 Jan 2024 12:43:00 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1013&title=برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) هشدار شماره 49- سطح زرد https://ilammet.ir Fri, 12 Jan 2024 06:59:33 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1012&title=هشدار شماره 49- سطح زرد هشدار سطح نارنجی- شماره 13 https://ilammet.ir Tue, 09 Jan 2024 07:40:22 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1011&title=هشدار سطح نارنجی- شماره 13 هشدار سطح زرد-شماره 48 https://ilammet.ir Mon, 08 Jan 2024 06:19:59 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1010&title=هشدار سطح زرد-شماره 48 هشدار سطح زرد شماره -47 https://ilammet.ir Fri, 05 Jan 2024 07:27:06 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1009&title=هشدار سطح زرد شماره -47 پیام تسلیت در پی حادثه تروریستی کرمان https://ilammet.ir Thu, 04 Jan 2024 08:55:24 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1007&title=پیام تسلیت در پی حادثه تروریستی کرمان هشدار- سطح زرد -شماره 46 https://ilammet.ir Sun, 31 Dec 2023 05:33:56 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1004&title=هشدار- سطح زرد -شماره 46 هشدار سطح -زرد- شماره 45 https://ilammet.ir Wed, 27 Dec 2023 05:58:36 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1003&title=هشدار سطح -زرد- شماره 45 هشدار سطح نارنجی شماره- 12 https://ilammet.ir Fri, 22 Dec 2023 08:04:25 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1002&title=هشدار سطح نارنجی شماره- 12 هشدار -سطح زرد- شماره 44 https://ilammet.ir Wed, 20 Dec 2023 07:56:45 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1001&title=هشدار -سطح زرد- شماره 44 هشدار سطح نارنجی شماره 11 https://ilammet.ir Mon, 11 Dec 2023 05:34:49 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=1000&title=هشدار سطح نارنجی شماره 11 هشدار سطح زرد- شماره 43 https://ilammet.ir Sun, 10 Dec 2023 05:45:49 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=999&title=هشدار سطح زرد- شماره 43 .اداره کل هواشناسی استان ایلام. https://ilammet.ir Sat, 09 Dec 2023 09:49:30 +0000 leilyi.ahmadian@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=998&title=.اداره کل هواشناسی استان ایلام. هشدار شماره 42-سطح زرد https://ilammet.ir Tue, 05 Dec 2023 08:34:53 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=994&title=هشدار شماره 42-سطح زرد اردوی راهیان نور کارکنان هواشناسی استان ایلام https://ilammet.ir Mon, 04 Dec 2023 11:05:16 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=992&title=اردوی راهیان نور کارکنان هواشناسی استان ایلام هشدار سطح زرد - شماره 41 https://ilammet.ir Sun, 26 Nov 2023 07:28:58 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=991&title=هشدار سطح زرد - شماره 41 پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ه https://ilammet.ir Wed, 22 Nov 2023 20:28:38 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=989&title=پیام تبریک مدیرکل هواشناسی استان ایلام به مناسبت ه هشدارقرمز شماره 2 https://ilammet.ir Sun, 19 Nov 2023 07:57:34 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=988&title=هشدارقرمز شماره 2 هشدار شماره 10- سطح نارنجی https://ilammet.ir Fri, 17 Nov 2023 08:13:32 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=986&title=هشدار شماره 10- سطح نارنجی هشدار سطح نارنجی 9 https://ilammet.ir Tue, 14 Nov 2023 05:52:14 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=984&title=هشدار سطح نارنجی 9 بازديد معاون عمرانی استانداری ازاداره کل هواشناسی https://ilammet.ir Mon, 13 Nov 2023 04:29:35 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=983&title=بازديد معاون عمرانی استانداری ازاداره کل هواشناسی هشدار- سطح زرد- شماره 40 https://ilammet.ir Sun, 12 Nov 2023 07:51:44 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=978&title=هشدار- سطح زرد- شماره 40 هشدار سطح نارنجی شماره8 https://ilammet.ir Wed, 01 Nov 2023 06:11:54 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=976&title=هشدار سطح نارنجی شماره8 هشدار سطح زرد شماره 39 https://ilammet.ir Mon, 30 Oct 2023 07:09:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=975&title=هشدار سطح زرد شماره 39 برگزاري دوره آموزش "ابرشناسي در ايستگاههاي همديدي https://ilammet.ir Sat, 28 Oct 2023 10:09:53 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=973&title=برگزاري دوره آموزش "ابرشناسي در ايستگاههاي همديدي هشدار شماره 38 (سطح زرد) https://ilammet.ir Sun, 22 Oct 2023 09:31:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=972&title=هشدار شماره 38 (سطح زرد) ديدار مشاور ايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانوا https://ilammet.ir Wed, 18 Oct 2023 10:43:34 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=971&title=ديدار مشاور ايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانوا هشدارشماره 37 سطح زرد https://ilammet.ir Wed, 18 Oct 2023 06:44:41 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=970&title=هشدارشماره 37 سطح زرد هم اندیشی در خصوص ارایه خدمات به جامعه عشایر https://ilammet.ir Sat, 14 Oct 2023 06:48:46 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=969&title=هم اندیشی در خصوص ارایه خدمات به جامعه عشایر هشدار سطح زرد شماره 36 https://ilammet.ir Sat, 14 Oct 2023 06:36:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=967&title=هشدار سطح زرد شماره 36 هشدار سطح زرد شماره 35 https://ilammet.ir Sun, 08 Oct 2023 06:47:52 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=966&title=هشدار سطح زرد شماره 35 برگزاری جلسه هم اندیشی شبکه پایش https://ilammet.ir Wed, 04 Oct 2023 04:38:25 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=964&title=برگزاری جلسه هم اندیشی شبکه پایش هشدار سطح زرد شماره 34 https://ilammet.ir Sat, 30 Sep 2023 06:20:13 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=963&title=هشدار سطح زرد شماره 34 غبارروبی وعطر افشانی قبور شهدای گمنام به مناسبت هف https://ilammet.ir Tue, 26 Sep 2023 08:47:45 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=962&title=غبارروبی وعطر افشانی قبور شهدای گمنام به مناسبت هف جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد https://ilammet.ir Tue, 26 Sep 2023 05:58:29 +0000 ilam.met.alex1@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=961&title=جلسه هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد هشدار شماره 33 سطح زرد https://ilammet.ir Mon, 25 Sep 2023 07:28:47 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=960&title=هشدار شماره 33 سطح زرد دیدار مدیرکل هواشناسی ایلام با جانباز دوران دفاع م https://ilammet.ir Sun, 24 Sep 2023 20:00:07 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=959&title=دیدار مدیرکل هواشناسی ایلام با جانباز دوران دفاع م هفته دفاع مقدس https://ilammet.ir Sat, 23 Sep 2023 04:12:39 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=958&title=هفته دفاع مقدس هشدار شماره 32 (سطح زرد): وزش باد شدید https://ilammet.ir Thu, 14 Sep 2023 07:28:20 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=957&title=هشدار شماره 32 (سطح زرد): وزش باد شدید هشدار شماره 31 (سطح زرد): وزش باد شدید https://ilammet.ir Fri, 08 Sep 2023 07:42:04 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=956&title=هشدار شماره 31 (سطح زرد): وزش باد شدید هشدار سطح زرد شماره 30 https://ilammet.ir Sun, 03 Sep 2023 05:38:51 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=955&title=هشدار سطح زرد شماره 30 به مناسبت هفته دولت مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع) https://ilammet.ir Wed, 30 Aug 2023 08:57:50 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=954&title=به مناسبت هفته دولت مزار شهدای گمنام بهشت رضا (ع) برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف https://ilammet.ir Tue, 29 Aug 2023 09:37:43 +0000 ilam.met.ravabet@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=953&title=برگزاری دوره آموزشی حجاب و عفاف هشدار شماره 29سطح زرد https://ilammet.ir Mon, 28 Aug 2023 07:41:33 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=952&title=هشدار شماره 29سطح زرد روز کارمند بر شما کارمند عزیز مبارک https://ilammet.ir Sat, 26 Aug 2023 07:24:28 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=951&title=روز کارمند بر شما کارمند عزیز مبارک هشدار سطح زرد شماره 28 https://ilammet.ir Thu, 24 Aug 2023 08:37:15 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=950&title=هشدار سطح زرد شماره 28 سامانه هواگو 134 اداره کل هواشناسی استان ایلام راه https://ilammet.ir Thu, 24 Aug 2023 06:50:42 +0000 ilam.met.alex@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=949&title=سامانه هواگو 134 اداره کل هواشناسی استان ایلام راه هشدار سطح زرد شماره 27 https://ilammet.ir Mon, 21 Aug 2023 06:30:29 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=947&title=هشدار سطح زرد شماره 27 هشدار سطح زرد شماره 26 https://ilammet.ir Wed, 16 Aug 2023 04:32:37 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=946&title=هشدار سطح زرد شماره 26 هشدار سطح زرد شماره 25 https://ilammet.ir Sat, 12 Aug 2023 06:07:30 +0000 pishbini.ilam.met@gmail.com ( ) https://ilammet.ir/index.php?r=site/fullpost&postId=945&title=هشدار سطح زرد شماره 25