ورود سامانه بارشی نسبتاً ضعیف

هشدار شماره 25(سطح زرد)- ورود سامانه بارشی نسبتاً ضعیف


 pishbini   یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴  738:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران