ديدار مشاور ايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانوا

ديدار مشاورايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانواده شهيد ملكيان
260x260

ديدار مشاورايثارگران وزارت راه و شهرسازي با خانواده شهيد ملكيان

به گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسي استان ايلام، سه شنبه شب مورخ 1402/7/25 آقاي دكتر مردانيان به اتفاق مديران كل هواشناسي و راه و شهرسازي استان با خانواده شهيد ملكيان ديدار و گفتگو كرد.

عکس های مرتبط باخبر
260x260
260x260
260x260

 havasi   چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶  363:تعداد مشاهده  Total Comments 0 چاپ خبر

Write a comment

نظرات کاربران