دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 ahmadian-kol   سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷  6843:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 abdovali   سه شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳  6795:تعداد مشاهده  نمایش خبر