دمای فعلی: سرعت باد: جهت باد: رطوبت نسبی:
امروز:
24 ساعت آینده :
48 ساعت آینده :


260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  738:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲  789:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 ravabet2   سه شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۴  657:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲  483:تعداد مشاهده  نمایش خبر

260x260

هواشناسی ایلام

 havasi   شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۱  651:تعداد مشاهده  نمایش خبر